Tuesday, June 28, 2011

Marathi jokes - बालवाडी

Previous Joke Next Joke

.

एकदा पन्त सर बालवाडीच्या मुलांना पक्ष्याची कविता शिकवत असतात -
पन्त सर - मुलांनो माझ्या बरोबर तुम्हीही कविता म्हणा
पन्त सर - पंख चीमुकले नीले जाम्भले
बालवाडीतली बोबडी मुले त्यांच्या सोबत म्हनू लागली - 
मुले - पन्त ची मुतले  नीले जाम्भले

sent by Yogesh

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, June 16, 2011

Interesting GAJANI Spoof

Previous Joke Next Joke

.

.

Previous Joke Next Joke

Tuesday, June 14, 2011

Marathi puzzle jokes

Previous Joke Next Joke

.


'ब' हा 'क' चा भाऊ नाही
'क' हा 'ड' चा भाऊ नाही 
मग 'ब' हा 'ड' चा कोण ?
.
.
उत्तर - 
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..

.
.
.
डोके खाजवुन झाले असेल तर कृपया पुढे चला ...

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>