Tuesday, July 26, 2011

प्रेमापोटी

Previous Joke Next Joke

.

चिकटराव : काय गं ..? ५०० रुपयाचे कानातले आण्याची, काय गरज होती ( चिकटराव संतापून बायकोच्या कानाखाली मारतात )

( चिकट रावांची बायको राड्याला लागते )

चिकटराव : अग रडू नकोस ,,,,,,,, मी तुला प्रेमापोटी ...........

( चिकटरावांची बायको पदर खोचती आणि चिकटरावांच्या २ - ३ कानाखाली लावते आणि म्हणते

चिकटरावांची बायको : तुम्हाला काय वाटल मी तूम्हच्या वर प्रेम नाही करत .......?

sent by - प्रशांत फुंदे !!

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>