Wednesday, July 6, 2011

Marathi teacher joke

Previous Joke Next Joke

.

शिक्षक - का रे दोन दिवसांपासून शिकावनिला का आला नाहीस ?
विद्यार्थी - त्याचे के आहे सर ... माझ्याकडे एकच कुरता पायजामा आहे ... तो मी परवा धुवायला टाकला होता म्हणून आलो नाही.
शिक्षक - ते झाल परवाच ... मग कल का नाही आलास शिकावनिला 
विद्यार्थी - सर आलो होतो ... पण काल अंगणात तुमचा कुरता पायजामा वाळतांना  दिसला म्हणून परत गेलो 


.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>