Monday, August 1, 2011

दारू

Previous Joke Next Joke

.

चिकटराव दारू प्याला लागले म्हणून त्यांची बायको रागवत असते ,,


बायको : तुम्हाला काळात कसे नाही कि, दारू किती वाईट आहे ते ?

.चिकटराव : हो मला माहित आहे ..

बायको : मला सांगा गाढवा समोर एका भांड्यात पाणी आणि एका भांड्यात दारू ठेवलास तर तो काय पिईल .

चिकटराव ; अग.... तो पाणीच पिणार .......

बायको : आहो गाढव सुधा दारू पीत नाही .... तू तुम्ही का पितात ?

चिकटराव ; अग गाढवाला गुळाची चव नाही ,,,,,,, त्याला काय दारूची काव समजणार ,,,,,,,,,,,,,

Sent by - प्रशांत महादेव फुंदे

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>