Tuesday, August 2, 2011

रोबोट

Previous Joke Next Joke

.

चिकटराव त्यांच्या मुलाला असा रोबोट आणून देतात कि जो खोट बोलल्यानंतर चापट मारतो .

मुलगा : पप्पा, आज मला बरे वाटत नाहीये , मी शाळेत जाणार नाही. ( चापट बसते…चटाक ! )

चिकटराव : तू खोटे बोलतोस. मी तुझ्या वयाचा असताना कधीच खोटे बोललो नाही. ( चटाक ! )

मम्मी : काय झाले?

चिकटराव : हा चिंटू खोटे बोलतो.........................​.....

मम्मी : शेवटी तुमचाच मुलगा आहे . ( चटाक ! ! )

.Sent by - प्रशांत फुंदे !!!

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>