Monday, August 8, 2011

बंडोपंतांची नासा त निवड - Marathi Vinod

Previous Joke Next Joke

.

बंडोपंत यांच्या बायकोची TV वर मुलाखत होते -
मुलाखतकार  - तुमच्या नवरयाची नासा त  निवड झाली  तर  काय  होइल ?  
बंडोपंतांची  बायको -  'नासा' च नाव बदलून 'सत्यानासा' अस ठेवाव लागेल ...

Sent by - Ravi Barphale 


.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>