Wednesday, September 14, 2011

बायपास

Previous Joke Next Joke

.

मालवणी गृहस्थ-अहो पुजारी! यंदा माझी बाय पास झाली असा.तो नवस फेडाक इलय. जरा जोरदार गार्हाणा होऊ ध्या.
पुजारी-हे देवा महाराजा!यांची यंदा बायपास झाली असा.तशी ती दर वर्षाक होवूदे रे महाराजा.

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>