Tuesday, November 22, 2011

सुविचार- जग तुमच्याशी ....

Previous Joke Next Joke

.सुविचार- जग तुमच्याशी नेहमी चांगला व्यवहार करेल कारण तुम्ही एक चांगले व्यक्ती आहात -- असा विचार करने म्हणजे - सांड तुमच्यावर कधी हमला करणार नाही कारण तुम्ही शाकाहारी आहात.. अशी अपेक्षा करण्यासारखं आहे.

.

Previous Joke Next Joke

Monday, November 14, 2011

सही रे सही

Previous Joke Next Joke

.

signature Signature वरुन माणसाचं character माहित पडतं, हं ही वेगळी गोष्ट आहे की कधी कधी Signature वरुन त्याचं नावंही माहित होतं.  

signature4

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, November 3, 2011

गुगलवरुन डाऊनलोड

Previous Joke Next Joke

.

husband-wife-kids ' ये अगं ये '

करत नवरा स्वयंपाक खोलीत बायको जवळ आला. तरी बायको बोलली नाही.

' ये काय करतेस'

तरीही बायको बोलायला तयार नव्हती.

' मी तुझ्याशी बोलतोय ' तो म्हणाला.

' मी तुमच्याशी बोलत नाही आहे' बायको म्हणाली.

' का?' नवऱ्याने चिडून विचारले.

' तुम्ही माझ्यावर प्रेम करतच नाही मुळी ' बायको म्हणाली.

नवरा अजुन चिडून आपल्या मुलांकडे बोट दाखवीत म्हणाला, ' मग ही पोरं मी गुगलवरुन डाऊनलोड केलीत की काय?'

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>