Tuesday, November 22, 2011

सुविचार- जग तुमच्याशी ....

Previous Joke Next Joke

.सुविचार- जग तुमच्याशी नेहमी चांगला व्यवहार करेल कारण तुम्ही एक चांगले व्यक्ती आहात -- असा विचार करने म्हणजे - सांड तुमच्यावर कधी हमला करणार नाही कारण तुम्ही शाकाहारी आहात.. अशी अपेक्षा करण्यासारखं आहे.

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>