Friday, December 30, 2011

Chance

Previous Joke Next Joke

.


Wife - मी ड्राईवर ला नोकरी वरून काढित आहे , कारण आज दूसरी वेळ आहे मी मरता मरता वाचली आहे.
Husband - Darling Please, त्याला आजुन एक चांस दे ना

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>