Friday, December 21, 2012

का झालं बे?

Previous Joke Next Joke

.बंड्या (डॉक्टरले) : डॉक्टर, लई उसन भरली हाय कमरेत.
डॉक्टर: का झालं बे?
बंड्या: काई नाई डॉक्टर सायब. आज सकाडीच कारखान्यातून नाईट शिफ्ट करून रोजपेक्षा थोडं लवकरघरी आलो.
बायकोन दरवाजा उघडला. आनं पायतो त का? घरच्या बाल्कनीचा दरवाजा खुलाच.
तसाच धावत धावत बाल्कनीत गेलो त खाली यक माणूस शर्टची बटनं लावत धावताना दिसला.

मावा दिमाकच खराब झाला नं, तशीच किचन मंदली फ्रीज उचलली आनं मारलीनं त्या मानसाले फेकून.
च्या मायला लईच उसन भरली कमरेत.
डॉक्टर: या गोड्या घ्या वाटण बर लवकरच. नेक्स्ट....
(दुसरा पेशंट आत येतो)
डॉक्टर: तुमाले का झालं?
पेशंट: का सांगू तुमाले डॉक्टर. सकाडी सकाडी लईच आयटम झाला.
आज पासून एका जागी कामाले जाणार होतो. सकाडी लवकर उठाची सवय नोवती.
आनं आलाराम वाजूनबी जाग नाई आली. मनून गडबडीत कामालेजात होतो. त वरच्या एका माणसान फ्रीजच फेकून मारली नं.
सायब कामाचं रायलं जागेवरच. आनं हे दुकण्याची नसली 'डेंग डेंग' बी मागं लागली.
डॉक्टर: हे औषद घ्या. वाटन लवकर बरं. नेक्स्ट....
(दुसरा पेशंट आत येतो.)
डॉक्टर: का झालं?
पेशंट: काई नाई डॉक्टर. माई लवर हाय नं. काल रात्री तिले भेटाले गेलो होतो.
सकाडी सकाडी तिचा नवरा आला लवकर. मंग का करणार?
लपलो फ्रीजमधी. त त्या बैताड मानसान फ्रीजच फेकून देली वरच्या मजल्या वरून खाली.
डोक्स लईच दुकून रायलं सायेब.
डॉक्टर: लईच जांगळबुत्ता दिसून रायला. ... :)


.

Previous Joke Next Joke

Sunday, December 16, 2012

विनोदी उखाणे........

Previous Joke Next Joke

.१ )चांदीच्या ताटात ठेवले होते गहू,
लग्नच झाले नाही तर नाव कसे घेऊ.

२)एक होती चिऊ एक होती काऊ,
...... रावांच नाव घेते , डोक नका खाऊ.

३)चांदीच्या ताटात जिलेबीचे तुकडे,
घास भरवते मरतुकड्या, थोबाड कर इकडे.

४)बागेमध्ये असतात, गुलाबांच्या कळ्या,
........रावांचे दात म्हणजे दुकानाच्या फ़ळ्या.

५)वाकडी तिकडी बाभूळ, तिच्यावर बसला होला,
सखा पाटील मेला , म्हणून तुका पाटील केला.

६)रेशमी सदर्‍याला प्लास्टीकचे बक्कल,
.......रावांना आहे टक्कल, पण डोक्यात नाही अक्कल.

७)तेलाच्या दिव्याला तुपाची वात,
........रावांशी केले लग्न, आता आयूष्याची वाट.

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, October 10, 2012

Thursday, October 4, 2012

जेव्हा सिंह संतावर हमला करतो ...

Previous Joke Next Joke

.


संता आणि त्याची बायको आफ्रीकेच्या जंगलाच्या सफ़ारीवर होते. तेवढ्यात अचानक एका सिंहानी त्यांच्यावर हमला केला.
संताची बायको ओरडली - शुट हिम ... शुट हिम...
संता म्हणाला - हो करतो ... जरा कॅमेरॅचे सेल तर बदली करु देत...

.

Previous Joke Next Joke

Sunday, September 23, 2012

Ravan & Sita

Previous Joke Next Joke

.Ravan - माई भिक्षा दे ..
Lady - घ्या स्वामी...
Ravan - माई ... जरा ती रेखा ओलांडून बाहेर येता का? ...
ती ती रेखा ओलांडून बाहेर येते ...
Ravan - (तिला पकडत) हा .. हा ... हा ... मी भिक्षुक नाही रावन आहे ....
Lady - हा .. हा ... हा ... मी पण सिता नाही ... कामवाली आहे


.

Previous Joke Next Joke

Monday, June 18, 2012

तू तर अगदी खणखणीत शहाणा आहेस

Previous Joke Next Joke

.


डॉ. मनकवडे येरवडा मनो  रुग्णालयाच्या खास भेटीवर होते. काही रुग्णांशी भेट झाल्यावर त्यांची भेट नानू ननावारेशी झाली . त्याला भेटल्यावर तर त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. '' My God, कोणत्या वेड्याने तुला या वेड्याचा रुग्णालयात भरती केलं  आहे , तू तर अगदी खणखणीत  शहाणा आहेस''
नानू अगदी शांत आणि गंभीर स्वरात म्हणाला , '' मूर्ख लोक आहेत सगळे , Can you imagine, मला बुटा पेक्षा कोल्हापुरी चपला जास्त आवडतात म्हणून मला इथे  भरती केलं आहे''
" What nonsense? असं  कसं करू शकत कुणी ? .. अरे मलाही बुटा पेक्षा कोल्हापुरी चपला जास्त आवडतात ..'''
'' काय सांगताय '' नानुचे डोळे लकलकले , '' पण तुम्हाला कशा आवडतात ... तळलेल्या कि उकड्लेया '' 

.

Previous Joke Next Joke

Friday, June 15, 2012

नुसता Hand Shake पुरेसा नाही का ...

Previous Joke Next Joke

.

नुसता Hand Shake पुरेसा नाही का ... गळ्यात पडणे आवशक च आहे का ? 

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, June 14, 2012

ए मां ... teacher ने मला मारलं

Previous Joke Next Joke

.

Boy -   ए मां ... teacher  ने मला मारलं
मां  - का बरं मारलं  ... माझ्या  सोन्याला ...
Boy - मी तिला कोंबडी म्हटलं   ..
मां - का बरं  म्हटलं  तू तिला कोंबडी
Boy - काय करू प्रत्येक exam  मध्ये ती मला अंडा देते ...

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, June 13, 2012

Marathi mouse jokes - संकट

Previous Joke Next Joke

.

पहिला -  यार मी एका मोठ्या संकटात सापडलो आहे  ..
दूसरा -  का असं  एवढं काय झालं   ?
पहिला  - अरे मी माझ्या घरात एक उंदीर बघितला आहे  !
दूसरा - ओह , असं आहे ... एक काम कर ... उंदीर पकडण्याच्या मशीन चा वापर कर  ...
पहिला  - उंदीर पकडण्याची मशीन...  माझ्या जवळ नाही आहे  ...
दूसरा -  तर मग एक विकत घे कि  ...
पहिला  - माझ्या जवळ एवढे पैसे पण नाही आहेत  ...
दूसरा -  जर तुला पाहिजे तर मी माझ्या जवळ ची मशीन तुला उधार देवू शकतो ..
पहिला  - हा हे ठीक  राहील  ..
दूसरा - बस तुला एवढं च करावं लागेल कि थोडं चीज त्यावर लावावं लागेल ...
पहिला   - माज्या जवळ तर चीज सुद्धा नाही आहे ..
दूसरा -  अच्छा  ... तर एक काम कर एक छोटा ब्रेड चा तुकडा घे आणि त्यावर थोडं तेल टाकून ते मशीन वर ठेवून दे ... 
पहिला   - माझ्या जवळ तेल पण नाही आहे ... 
दूसरा - तेल नाही ... तर नुसता ब्रेड चा तुकडाही ठेवला तरी चालेल ...
पहिला   - माझ्या जवळ ब्रेड पण नाही आहे यार ...
दूसरा -  चीज  नाही ... तेल नाही ...  आणि ब्रेड सुद्धा  नाही  ... मग तो  साला  उंदीर तुझ्या सारख्या भुक्कड़ च्या घरात काय करतो आहे..  ...

.

Previous Joke Next Joke

Tuesday, June 12, 2012

Friday, June 8, 2012

Thursday, June 7, 2012

पाठलाग ...

Previous Joke Next Joke

.


एखाद्या गोष्टीचा पाठलाग करणे चांगली गोष्ट आहे ... पण एवढा ...!!

.

Previous Joke Next Joke

Monday, June 4, 2012

कशा तऱ्हेने मरायला आवडेल ?

Previous Joke Next Joke

.


एका माणसाला  विचारले गेले कि त्याला कशा तऱ्हेने  मरायला  आवडेल -
त्याने उत्तर दिले -
'' मला माझ्या आजोबांसारखे मारायला आवडेल ... एकदम शांततेत ... आणि झोपेत ... ना कि भीती आणि वेदनेने आक्रोश करीत ... जसे कि त्या कार चे passengers मेले होते , ज्या कारला माझे आजोबा चालवीत होते ...''


.

Previous Joke Next Joke

Thursday, May 24, 2012

दारुडा

Previous Joke Next Joke

.


एक दारुडा, नशेत धुत्त आपल्या समोर असलेल्या दारूच्या बाट ल्यातुन एक रिकामी बाटली उचलत म्हणाला -
" तुझ्या मुळ माझी बायको मला सोडून गेली '' आणि त्याने ती बाटली जोरात जमिनीवर पटकून तोडून टाकली.
मग दूसरी रिकामी बाटली उचलत तो म्हणाला -
" तुझ्या मुळ माझ घर बर्बाद झाल " आणि त्याने तीही बाटली जमिनीवर आपटून फोडून टाकली.
नंतर तीसरी रिकामी बाटली उचलत तो म्हणाला -
" तुझ्या मुळ माझी जिंदगी तबाह झाली " आणि त्याने तीही बाटली जमिनीवर आपटून फोडून टाकली.
आता शेवटची पाचवी बाटली , जी की भरलेली होती , उचलत तो म्हणाला -
" तू कशाला घाबरते ... तुझी काही चुक नाही ... उलट एवढ सगळ झाल असतांना तूच तर माझ्या जगण्याचा आधार आहेस ...." म्हणत त्याने झाकण उघडून टी बाटली तोंडाला लावली ...

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, May 23, 2012

New mobile Phone

Previous Joke Next Joke

.

सुशिल च्या बायकोने नविन मोबाइल विकत घेतला आणि सुशिल ला surprise करण्यासाठी तिने Kitchen मधे जावून त्याला फ़ोन लावला -

"HI DARLING"

तिकडून सुशिल चा आवाज आला -

"Call You Later Dear ... The devil Is in the kitchen"

.

Previous Joke Next Joke

Sunday, April 29, 2012

पार्टी चे निमंत्रण

Previous Joke Next Joke

.


बंता ला एक पार्टी चे निमंत्रण भेटले होते 
त्यांनी सांगितले होते की ... त्याने फक्त 'BROWN TIE' च घालायला  हवी...
जेव्हा तो पार्टी ला गेला तर एकदम हक्का बक्का च झाला ...
का ?
कारण बाकिच्यांनी Pant आणि Shirts सुद्धा घातले होते ...


.

Previous Joke Next Joke

Friday, April 27, 2012

रिकाम्या पोटी तू किती Apples खाऊ शकतेस ?

Previous Joke Next Joke

.


Boy: रिकाम्या पोटी तू किती Apples खाऊ शकतेस  ?
Girl: मी ६ Apples खाऊ शकते 
Boy: चुक  रिकाम्या पोटी तू फ़क्त  1 apple खाऊ शकतेस ... कारण जेव्हा तू दूसरा Apple खायला घेशील ... ते तर रिकाम्या पोटी नाहीं  म्हनता येणार ना ....

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, April 19, 2012

जन हितार्थ जारी

Previous Joke Next Joke

.


तुम्ही थकून भागूंन कामावरून घरी येता आणि तुमची बायको रोज न चुकता एक गोड चुम्बन घेवुन तुमचा थकवा  घालवते ....

धोक्यात राहू नका ... प्रत्यक्षात तुमची बायको ... तुमची तपासणी करीत असते ....

दारू .... PERFUME ... की  LIPSTICKS ....

---- जन हितार्थ जारी ------
.

Previous Joke Next Joke

Monday, March 26, 2012

डोल्फिन फिश ...

Previous Joke Next Joke

.डोल्फिन फिश एवढ्या हुशार असतात ना  की ... त्या काही हप्त्यातच लोकांना  पूल च्या किनारयावर उभ राहून त्यांच्याकडे फिश फेकन्यास ट्रेन करू शकतात ... 

.

Previous Joke Next Joke

Tuesday, March 20, 2012

मी काय करू ?

Previous Joke Next Joke

.

चमनलाल-   माझी बायको कालच वारली , मी खुप प्रयत्न केला की माझ्या डोळ्यात पानी यावे ... पण डोळ्यात पानी येतच नाही ... मी काय करू ?

मणिराम- काही नाही ... फक्त  कल्पना  कर की  तुझी बायको परत आली आहे.

.

Previous Joke Next Joke

Monday, March 19, 2012

तर तू काय करशील ?

Previous Joke Next Joke

.Teacher: कल्पना कर की तू डायनासोअर्स च्या दुनियेत आहेस आणि एक  डायनासोअर  तुला खाण्यासाठी सज्ज आहे तर तू काय करशील ?

Boy:  सोप्प आहे ... कल्पना करन ताबडतोब बंद करीन

.

Previous Joke Next Joke

Saturday, March 17, 2012

बेल्ट आणि माणसाच वय

Previous Joke Next Joke

.

माणसाच्या वयानुसार त्याचा बेल्ट कसा वर वर सरकत जातो  - 


.

Previous Joke Next Joke

Friday, March 16, 2012

यायला इतका उशीर कसा ?

Previous Joke Next Joke

.Wife: यायला इतका उशीर कसा ?

Husband:  ते  काय आहे ना की एका माणसाची १०००  रुपयाची नोट  हरवली होती 

Wife:  अच्छा ... तर तुम्ही काय त्याला ती सापडन्यासाठी  मदत करीत होते ?

Husband:  नाही  ... मी त्या नोट वर उभा होतो  

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, March 15, 2012

चिंटू आणि म्हातारा ...

Previous Joke Next Joke

.

आपल्या घरी आलेल्या म्हातार्यावर चिंटू ने इंग्रजी झाडन्याचे ठरविले.
Chintu - How are you grand pa? चिंटूने विचारले ...
त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून म्हातार्याने नुसते त्याचाकडे बघितले ...
म्हातार्याला इंग्रजी येत नाहीं हे पाहून चिंटू ला अजुनच चेव आला
Chintu - What's your name ?... Grad Pa..?
म्हातारा - माझा काय नेम बाबा ... मी आज आहे उद्या नाही ...

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, March 14, 2012

Library किती वाजता उघडते ? '

Previous Joke Next Joke

." Library  किती वाजता उघडते ? '' एका  माणसाने फ़ोन वर विचारले. 

" सकाळी ९  वाजता " तिकडून  उत्तर आले , " आणि इतक्या रात्री मला फ़ोन करून हा असा प्रश्न विचार न्याचे काय प्रयोजन ? '' 

" ९  वाजायच्या आधी नाही उघडणार ?'' त्या  माणसाने निराश होवून विचारले.

"  नाही ९  वाजायच्या आधी शक्य नाही  ! '' Librarian ने उत्तर दिले  , "  मला हे समजत नाही ... की तुला ९ वाजायच्या आधी  Library  त येण्याची अशी  काय घाई झाली आहे ?'' 

'' कुणी सांगितले  Library  त येण्याची  ... ''  त्या माणसाने दुखी होवून म्हटले , "  अहो मला  Library  तुन बाहेर निघायचे आहे  '' 

.

Previous Joke Next Joke

Monday, March 12, 2012

Windows कशी वापरायची

Previous Joke Next Joke

.

Internet  बंद असेल तरी 'WINDOWS' कशी वापरायची हा पठ्या चांगला जानतो ...  


.

Previous Joke Next Joke

Saturday, March 3, 2012

Sex education in schools

Previous Joke Next Joke

.

शाळेत sex education वर एक subject असन ... आईडिया चांगली आहे ... पण पोरं या subject च ही homework करायला लागले तर कस व्हायच ... गोस्ट विचार करायला लावणारी आहे .. 
---- Bill Cosby quotes


.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, February 29, 2012

ब्लंकेट च्या खालून बाहेर आलेले चार पाय...

Previous Joke Next Joke

.बायको रात्रि उशिरा जेव्हा घरी आली ...  
आणि तिने हळूच ... आवाज न होवू देता ... बेड रूम चा दरवाजा ढकलून बघितले ....

तिला दोन च्या  ऐवजी चार  पाय ब्लंकेट च्या खालून बाहेर आलेले दिसले  

तिच तर डोक च फिरल ... .
मग काय ... तिने hockey stick घेवुन जेवढ्या जोराने शक्य आहे तेवढ्या जोराने ... त्या  ब्लंकेट ला  बड्विने सुरु केले ...  

जेव्हा तिचे बड्विने संपले  ...
थकलेल्या स्थितीत  पानी पिण्यासाठी ती  kichen मधे गेली  

kichen मधे बघते तर
तिचा नवरा मस्त विस्की चे घोट घेत आरामात पेपर वाचत बसला होता ...

"hi darling", त्याने म्हटले  ...
"तुझे ममा पपा आलेले आहेत ... मी त्यांना आपल्या बेडरूम  मधे जागा दिली आहे  ... 
मला वाटते तू तिकडूनच त्यांना भेटून  येत आहेस ... '

.

Previous Joke Next Joke

Tuesday, February 28, 2012

तुला का arrest करण्यात आले ?

Previous Joke Next Joke

.


Judge :-
 तुला का arrest करण्यात आले ?
Sardar :- 
 माहित नाहीं ... मी सकाळी सकाळी आपला shopping  करत होतो ... पोलिस आले आणि माला arrest करुन घेवुन गेले ?
Judge :-
अच्छा ... पण हा तर काही  गुन्हा नाहीं झाला ... !
Sardar :- 
तेच तर ... यांना मी किती वेळ पासून समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे ..
Judge :- 
बरं ... सकाळी म्हणजे केव्हा तू shopping करीत होतास ?

Sardar: 
सकाळी म्हणजे ... दुकान उघद्न्या च्या थोडं आधी …..

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, February 23, 2012

आधी मी खुप कम करायचो ...

Previous Joke Next Joke

.


आधी मी खुप कम करायचो ... पण नंतर काय झाले ना की ... मला नौकरी लागली 

.

Previous Joke Next Joke

Monday, February 6, 2012

Boss and diaper

Previous Joke Next Joke

.

बॉस हा diaper सारखा असतो ... जो नेहमी तुमचा पार्श्व भागावर सवार आसतो आणि ... आतून xxxx ने भरलेला असतो !

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, February 1, 2012

खोटेपण मोजन्याच्या Clocks

Previous Joke Next Joke

.


एक माणूस मेल्या नंतर स्वर्गत जातो.  स्वर्गात एक जागी एका भिंतीवर खुप सरया घडयाली (clocks) टांग लेल्या असतात  म्हणून तो यमराजा ला विचारतो  - '' इतकी घडयाली कश्या साठी ? ''


यमराज - '' ही  खोटेपण  मोजन्याच्या घडयाली आहेत  ... तिकडे पृथ्वी वर जेव्हा कुणी  खोट बोलतो ... इकडे ही घड्याल पुढे सरकते ...  ''


माणूस -  ' ही कुणाची घड्याल आहे ... ही तर बंद दिसते आहे  ..'


यमराज -  ' ही मदर टेरेसा  ची घड्याल आहे  ... ती जीवनात एकदाही खोट बोलली नहीं ... म्हणून तिची घड्याल कधी पुढे सरकलीच नाही ... ' 


आदमी  -  अच्छा अस आहे तर मग .... मला आपल्या politicians  ची  घड्याल बघायची आहेत कुठे आहेत ती ?...


यमराज -  politicians ची घड्याल आम्ही इथे ठेवत नाही  ... ती सगळी आम्ही आमच्या ऑफिस मधे table fans म्हणून वापरतो ...  .

Previous Joke Next Joke

Sunday, January 29, 2012

आई आणि पत्नी यात काय फरक आहे ?

Previous Joke Next Joke

.

मुलगा - बाबा , आई आणि पत्नी यात  काय  फरक आहे ?
वडिल - एकदम सोप्प ...  जिच्यामुले आपण एवढ्या मोठ्या जगात रडत रडत येतो ती आई ... आणि जी पुढे ही जीवनभर आपण रडत च रहावे याची व्यवस्था करते ती पत्नी .... 

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, January 26, 2012

Hindi - Marathi jokes

Previous Joke Next Joke

.

एकदा एक हिंदी मुलगा त्याचा मराठी मित्राच्या लग्नाला येतो .
लग्नानंतर पंगत बसते. नवरा मुलगा नवरीला घास भरवत असतो 
हिंदी मुलगा एका मराठी मुलाला विचारतो  - '' ये क्या कर रहे है ?''
मराठी मुलगा - '' घास खा रहे है '' 

.

Previous Joke Next Joke

Monday, January 23, 2012

चप्पल चोरी जावू नए म्हणून ....

Previous Joke Next Joke

.


मंदिरात चप्पल चोरी जावू नए म्हणून दोन्ही चप्पल वेगवेगळ्या जागी ठेवण्याचा प्रकार ऐकला होता ... पण हा वरील प्रकार प्रथमच बघितला 

.

Previous Joke Next Joke

Friday, January 20, 2012

राजकारणी

Previous Joke Next Joke

.


जो झोपेच्या गोळ्या आणि जमाल गोटा एकत्र खाऊन झोपतो त्याला राजकारणी  (Politician )  म्हणतात

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, January 19, 2012

जेव्हा नवरयाची पंचाईत होते ...

Previous Joke Next Joke

.

नवरा :-राजा दशरथ ला ३ राण्या होत्या . 
बायको :-मग ????
नवरा :-मी पण २ लग्न करू शकतो अजून ..
बायको :-विचार करा ..
द्रौपदीला ५ नवरे होते..


नवरा :- sorry..
गम्मत केली ग ....

Previous Joke Next Joke

Wednesday, January 18, 2012

मुलाच्या घरी साधारण मिळणा-या गोष्टी..

Previous Joke Next Joke

.

लग्नापूर्वी मुलाच्या घरी साधारण मिळणा-या
गोष्टी..
१) सुगंधी अत्तर
,
२)प्रेम पत्र,
३)गिफ्ट्स,
४)डेबिट कार्ड्स,
५) आय फोन ( I Phone)
लग्नानंतर मुलाच्या घरी साधारण मिळणा-या
गोष्टी..
१) पेन किलर्स/ झंन्डु बाम ( 
Pain Killers)
२) थकलेली बिले३) कर्जाचे पेपर्स,
४) बाजार भरायची पिशवी,
५) नोकिया – १६००,

.

Previous Joke Next Joke

Tuesday, January 17, 2012

Time pass ...

Previous Joke Next Joke

.

नाम्या पहिल्यांदाच आपल्या सासुरवाडीला गेला होता
गावातल्या पोरांना शहरातल्या बढाया मारत नाम्याने विचारलं,
तुमच्या गावात काही टाईमपास करायची गोष्ट नाही का ?”

गावातली पोर : एक होती पण तुम्ही लग्न करून घेऊन गेलात राव ….!!!

.

Previous Joke Next Joke

Monday, January 16, 2012

मजेशीर अर्थ :-

Previous Joke Next Joke

.

पेन : दुसऱ्याकडून घेऊन परत न करण्याची वस्तू.
बाग : भेळ शेवपुरी वगैरे खाऊन कचरा टाकण्याची जागा.
चौकशीची खिडकी” इथला माणूस कुठे भेटेल हो” अशी चौकशी बाजूच्या खिडकीत करावी लागणारी एक जागा.
ग्रंथपाल : वाचकाने मागितलेले पुस्तक ’ बाहेर गेले आहे ’ असे तंबाखू चघळत तिरकसपणे सांगण्यासाठी नेमलेला माणूस.
विद्यार्थी : आपल्या शिक्षकांना काहीही ज्ञान नाही असे मानून आत्मकेंद्रित करत राहणारा एक जीव.
कार्यालय : घरगुती ताण-तणावानंतर विश्रांती मिळण्याची हक्काची जागा.
जांभई : विवाहित पुरुषांना तोंड उघडण्याची एकमेव संधी.
कपबशी : नवरा बायकोच्या भांडणात बळी जाणारी वस्तू.
कॉलेज : शाळा व लग्न या मधील वेळ घालवण्याचे मुलामुलींचे ठिकाण.
चंद्र : कवीच्या हातात सापडलेला दुर्दैवी प्राणी.

.

Previous Joke Next Joke

Sunday, January 15, 2012

Cream

Previous Joke Next Joke

.

एक लहान मुलीने दुकानदाराला विचारले - काका तुमच्या जवळ चेहरा गोरा करण्याची  क्रीम  आहे का ?
दुकानदार - हो आहेना  ....
बच्ची - तर लावत जा न काळ्या ... मी  रोज तुला किती भीते  ....

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>