Monday, January 23, 2012

चप्पल चोरी जावू नए म्हणून ....

Previous Joke Next Joke

.


मंदिरात चप्पल चोरी जावू नए म्हणून दोन्ही चप्पल वेगवेगळ्या जागी ठेवण्याचा प्रकार ऐकला होता ... पण हा वरील प्रकार प्रथमच बघितला 

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>