Sunday, January 29, 2012

आई आणि पत्नी यात काय फरक आहे ?

Previous Joke Next Joke

.

मुलगा - बाबा , आई आणि पत्नी यात  काय  फरक आहे ?
वडिल - एकदम सोप्प ...  जिच्यामुले आपण एवढ्या मोठ्या जगात रडत रडत येतो ती आई ... आणि जी पुढे ही जीवनभर आपण रडत च रहावे याची व्यवस्था करते ती पत्नी .... 

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>