Sunday, January 15, 2012

Cream

Previous Joke Next Joke

.

एक लहान मुलीने दुकानदाराला विचारले - काका तुमच्या जवळ चेहरा गोरा करण्याची  क्रीम  आहे का ?
दुकानदार - हो आहेना  ....
बच्ची - तर लावत जा न काळ्या ... मी  रोज तुला किती भीते  ....

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>