Tuesday, February 28, 2012

तुला का arrest करण्यात आले ?

Previous Joke Next Joke

.


Judge :-
 तुला का arrest करण्यात आले ?
Sardar :- 
 माहित नाहीं ... मी सकाळी सकाळी आपला shopping  करत होतो ... पोलिस आले आणि माला arrest करुन घेवुन गेले ?
Judge :-
अच्छा ... पण हा तर काही  गुन्हा नाहीं झाला ... !
Sardar :- 
तेच तर ... यांना मी किती वेळ पासून समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे ..
Judge :- 
बरं ... सकाळी म्हणजे केव्हा तू shopping करीत होतास ?

Sardar: 
सकाळी म्हणजे ... दुकान उघद्न्या च्या थोडं आधी …..

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>