Thursday, February 23, 2012

आधी मी खुप कम करायचो ...

Previous Joke Next Joke

.


आधी मी खुप कम करायचो ... पण नंतर काय झाले ना की ... मला नौकरी लागली 

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>