Monday, February 6, 2012

Boss and diaper

Previous Joke Next Joke

.

बॉस हा diaper सारखा असतो ... जो नेहमी तुमचा पार्श्व भागावर सवार आसतो आणि ... आतून xxxx ने भरलेला असतो !

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>