Friday, March 16, 2012

यायला इतका उशीर कसा ?

Previous Joke Next Joke

.Wife: यायला इतका उशीर कसा ?

Husband:  ते  काय आहे ना की एका माणसाची १०००  रुपयाची नोट  हरवली होती 

Wife:  अच्छा ... तर तुम्ही काय त्याला ती सापडन्यासाठी  मदत करीत होते ?

Husband:  नाही  ... मी त्या नोट वर उभा होतो  

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>