Friday, April 27, 2012

रिकाम्या पोटी तू किती Apples खाऊ शकतेस ?

Previous Joke Next Joke

.


Boy: रिकाम्या पोटी तू किती Apples खाऊ शकतेस  ?
Girl: मी ६ Apples खाऊ शकते 
Boy: चुक  रिकाम्या पोटी तू फ़क्त  1 apple खाऊ शकतेस ... कारण जेव्हा तू दूसरा Apple खायला घेशील ... ते तर रिकाम्या पोटी नाहीं  म्हनता येणार ना ....

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>