Thursday, May 24, 2012

दारुडा

Previous Joke Next Joke

.


एक दारुडा, नशेत धुत्त आपल्या समोर असलेल्या दारूच्या बाट ल्यातुन एक रिकामी बाटली उचलत म्हणाला -
" तुझ्या मुळ माझी बायको मला सोडून गेली '' आणि त्याने ती बाटली जोरात जमिनीवर पटकून तोडून टाकली.
मग दूसरी रिकामी बाटली उचलत तो म्हणाला -
" तुझ्या मुळ माझ घर बर्बाद झाल " आणि त्याने तीही बाटली जमिनीवर आपटून फोडून टाकली.
नंतर तीसरी रिकामी बाटली उचलत तो म्हणाला -
" तुझ्या मुळ माझी जिंदगी तबाह झाली " आणि त्याने तीही बाटली जमिनीवर आपटून फोडून टाकली.
आता शेवटची पाचवी बाटली , जी की भरलेली होती , उचलत तो म्हणाला -
" तू कशाला घाबरते ... तुझी काही चुक नाही ... उलट एवढ सगळ झाल असतांना तूच तर माझ्या जगण्याचा आधार आहेस ...." म्हणत त्याने झाकण उघडून टी बाटली तोंडाला लावली ...

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, May 23, 2012

New mobile Phone

Previous Joke Next Joke

.

सुशिल च्या बायकोने नविन मोबाइल विकत घेतला आणि सुशिल ला surprise करण्यासाठी तिने Kitchen मधे जावून त्याला फ़ोन लावला -

"HI DARLING"

तिकडून सुशिल चा आवाज आला -

"Call You Later Dear ... The devil Is in the kitchen"

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>