Monday, June 4, 2012

कशा तऱ्हेने मरायला आवडेल ?

Previous Joke Next Joke

.


एका माणसाला  विचारले गेले कि त्याला कशा तऱ्हेने  मरायला  आवडेल -
त्याने उत्तर दिले -
'' मला माझ्या आजोबांसारखे मारायला आवडेल ... एकदम शांततेत ... आणि झोपेत ... ना कि भीती आणि वेदनेने आक्रोश करीत ... जसे कि त्या कार चे passengers मेले होते , ज्या कारला माझे आजोबा चालवीत होते ...''


.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>