Wednesday, June 13, 2012

Marathi mouse jokes - संकट

Previous Joke Next Joke

.

पहिला -  यार मी एका मोठ्या संकटात सापडलो आहे  ..
दूसरा -  का असं  एवढं काय झालं   ?
पहिला  - अरे मी माझ्या घरात एक उंदीर बघितला आहे  !
दूसरा - ओह , असं आहे ... एक काम कर ... उंदीर पकडण्याच्या मशीन चा वापर कर  ...
पहिला  - उंदीर पकडण्याची मशीन...  माझ्या जवळ नाही आहे  ...
दूसरा -  तर मग एक विकत घे कि  ...
पहिला  - माझ्या जवळ एवढे पैसे पण नाही आहेत  ...
दूसरा -  जर तुला पाहिजे तर मी माझ्या जवळ ची मशीन तुला उधार देवू शकतो ..
पहिला  - हा हे ठीक  राहील  ..
दूसरा - बस तुला एवढं च करावं लागेल कि थोडं चीज त्यावर लावावं लागेल ...
पहिला   - माज्या जवळ तर चीज सुद्धा नाही आहे ..
दूसरा -  अच्छा  ... तर एक काम कर एक छोटा ब्रेड चा तुकडा घे आणि त्यावर थोडं तेल टाकून ते मशीन वर ठेवून दे ... 
पहिला   - माझ्या जवळ तेल पण नाही आहे ... 
दूसरा - तेल नाही ... तर नुसता ब्रेड चा तुकडाही ठेवला तरी चालेल ...
पहिला   - माझ्या जवळ ब्रेड पण नाही आहे यार ...
दूसरा -  चीज  नाही ... तेल नाही ...  आणि ब्रेड सुद्धा  नाही  ... मग तो  साला  उंदीर तुझ्या सारख्या भुक्कड़ च्या घरात काय करतो आहे..  ...

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>