Thursday, June 14, 2012

ए मां ... teacher ने मला मारलं

Previous Joke Next Joke

.

Boy -   ए मां ... teacher  ने मला मारलं
मां  - का बरं मारलं  ... माझ्या  सोन्याला ...
Boy - मी तिला कोंबडी म्हटलं   ..
मां - का बरं  म्हटलं  तू तिला कोंबडी
Boy - काय करू प्रत्येक exam  मध्ये ती मला अंडा देते ...

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>