Friday, December 21, 2012

का झालं बे?

Previous Joke Next Joke

.बंड्या (डॉक्टरले) : डॉक्टर, लई उसन भरली हाय कमरेत.
डॉक्टर: का झालं बे?
बंड्या: काई नाई डॉक्टर सायब. आज सकाडीच कारखान्यातून नाईट शिफ्ट करून रोजपेक्षा थोडं लवकरघरी आलो.
बायकोन दरवाजा उघडला. आनं पायतो त का? घरच्या बाल्कनीचा दरवाजा खुलाच.
तसाच धावत धावत बाल्कनीत गेलो त खाली यक माणूस शर्टची बटनं लावत धावताना दिसला.

मावा दिमाकच खराब झाला नं, तशीच किचन मंदली फ्रीज उचलली आनं मारलीनं त्या मानसाले फेकून.
च्या मायला लईच उसन भरली कमरेत.
डॉक्टर: या गोड्या घ्या वाटण बर लवकरच. नेक्स्ट....
(दुसरा पेशंट आत येतो)
डॉक्टर: तुमाले का झालं?
पेशंट: का सांगू तुमाले डॉक्टर. सकाडी सकाडी लईच आयटम झाला.
आज पासून एका जागी कामाले जाणार होतो. सकाडी लवकर उठाची सवय नोवती.
आनं आलाराम वाजूनबी जाग नाई आली. मनून गडबडीत कामालेजात होतो. त वरच्या एका माणसान फ्रीजच फेकून मारली नं.
सायब कामाचं रायलं जागेवरच. आनं हे दुकण्याची नसली 'डेंग डेंग' बी मागं लागली.
डॉक्टर: हे औषद घ्या. वाटन लवकर बरं. नेक्स्ट....
(दुसरा पेशंट आत येतो.)
डॉक्टर: का झालं?
पेशंट: काई नाई डॉक्टर. माई लवर हाय नं. काल रात्री तिले भेटाले गेलो होतो.
सकाडी सकाडी तिचा नवरा आला लवकर. मंग का करणार?
लपलो फ्रीजमधी. त त्या बैताड मानसान फ्रीजच फेकून देली वरच्या मजल्या वरून खाली.
डोक्स लईच दुकून रायलं सायेब.
डॉक्टर: लईच जांगळबुत्ता दिसून रायला. ... :)


.

Previous Joke Next Joke

Sunday, December 16, 2012

विनोदी उखाणे........

Previous Joke Next Joke

.१ )चांदीच्या ताटात ठेवले होते गहू,
लग्नच झाले नाही तर नाव कसे घेऊ.

२)एक होती चिऊ एक होती काऊ,
...... रावांच नाव घेते , डोक नका खाऊ.

३)चांदीच्या ताटात जिलेबीचे तुकडे,
घास भरवते मरतुकड्या, थोबाड कर इकडे.

४)बागेमध्ये असतात, गुलाबांच्या कळ्या,
........रावांचे दात म्हणजे दुकानाच्या फ़ळ्या.

५)वाकडी तिकडी बाभूळ, तिच्यावर बसला होला,
सखा पाटील मेला , म्हणून तुका पाटील केला.

६)रेशमी सदर्‍याला प्लास्टीकचे बक्कल,
.......रावांना आहे टक्कल, पण डोक्यात नाही अक्कल.

७)तेलाच्या दिव्याला तुपाची वात,
........रावांशी केले लग्न, आता आयूष्याची वाट.

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>