Wednesday, May 15, 2013

कार..

Previous Joke Next Joke

.



अत्र्यांची परीस्थीति जरा खालावलेली होति. त्यात त्यांची कार बिघडली म्हणुन ते पायी पायी कामासाठि जात होते. तेवढ्यात त्यांना त्यांचा विरोधक भेटला.व खवचट पणें विचारले " काय बाबुराव आज पायी पायी, काय कार विकली की काय?" 
अत्रे म्हणाले. "अरे आज तुम्हि एकटेच? वहिनी दिसत नाहि बरोबर ? कुणाबरोबर पळु्न बिळुन गेल्या की काय? 

असा हजरजबाबी पुन्हा होणे नाहि..

Sent by Samadhan Wagh

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, March 27, 2013

Success Tip

Previous Joke Next Joke

.

रस्त्याने चालतांना एखाद्या अनोळ खी व्यक्तीला एक स्मित हास्य दया ...

म्हणजे दिवसभर तो विचार करत बसेल की ...

च्या   मारी  कोण होता  रे  तो ? ....

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>