Wednesday, March 27, 2013

Success Tip

Previous Joke Next Joke

.

रस्त्याने चालतांना एखाद्या अनोळ खी व्यक्तीला एक स्मित हास्य दया ...

म्हणजे दिवसभर तो विचार करत बसेल की ...

च्या   मारी  कोण होता  रे  तो ? ....

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>